• Συσκευή Δοκιμής Απασφάλισης Μαγνητικών Βάσεων

  Testing machine for magnetic parts

  Συσκευή Εφελκυσμού

 • Συσκευή Μέτρησης Μήκους Πάνω σε Ραουλόδρομο

  Measuring Device for parts moving on conveyor

  Σύστημα Μέτρησης Μήκους

 • Συσκευή Δοκιμής Αντοχής Ψυγείων 1

  Testing Machine for refrigerators 1

  Δοκιμή Πόρτας

 • Συσκευή Δοκιμής Αντοχής Ψυγείων 2

  Testing Machine for refrigerators 2

  Δοκιμή Συρτάρι

 • Εργαλεία για Εργαστήρια Κεραμικών 1

  Tools for pottery 1

  Φιλιέρα

 • Εργαλεία για Εργαστήρια Κεραμικών 2

  Tools for pottery 1

  Mακαρονιέρα