• Τραπέζι-ραουλόδρομος ανατροπής 1
  Τραπέζι-ραουλόδρομος ανατροπής 1

  Turning Table 1

  Ο ραουλόδρομος μπήκε εν σειρά στη παραγωγή και χρησιμοποιείται σαν σταθμός συναρμολόγησης και για την ανατροπή του θαλάμου ώστε να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο της παραγωγής.

  Συσκευή Ανατροπής Ψυγείου

 • Τραπέζι-ραουλόδρομος ανατροπής 2
  Τραπέζι-ραουλόδρομος ανατροπής 2

  Turning Table 2

  Ο ραουλόδρομος μπήκε εν σειρά στη παραγωγή και χρησιμοποιείται σαν σταθμός συναρμολόγησης και για την ανατροπή του θαλάμου ώστε να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο της παραγωγής.

  Συσκευή Ανατροπής Ψυγείου

 • Μηχανή συναρμολόγησης Εξαρτημάτων Θαλάμου 1
  Μηχανή συναρμολόγησης Εξαρτημάτων Θαλάμου 1

  Machine used for assembly 1

  Η μηχανή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε απο την εταιρεία μας για την συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε διάφορους τύπους θαλάμων. Η ρύθμιση της γίνεται αυτόματα από επιλογή στον πίνακα αυτοματισμού.

  Συσκευή Συναρμολόγησης

 • Μηχανή συναρμολόγησης Εξαρτημάτων Θαλάμου 2
  Μηχανή συναρμολόγησης Εξαρτημάτων Θαλάμου 2

  Machine used for assembly 2

  Η μηχανή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε απο την εταιρεία μας για την συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε διάφορους τύπους θαλάμων. Η ρύθμιση της γίνεται αυτόματα από επιλογή στον πίνακα αυτοματισμού.

  Σχέδιο Συσκευής Συναρμολόγησης

 • Μηχανές Διάτρησης Πλαστικών Θαλάμων 1
  Μηχανές Διάτρησης Πλαστικών Θαλάμων 1

  Machines used for making holes on plastic cabinets 1

  Οι μηχανές αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή του Υδραυλικο-Πνευματικού συστήματος καθώς και του αυτοματισμού.

  Μηχανή Διάτρησης

 • Μηχανές Διάτρησης Πλαστικών Θαλάμων 2
  Μηχανές Διάτρησης Πλαστικών Θαλάμων 2

  Machines used for making holes on plastic cabinets 2

  Οι μηχανές αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή του Υδραυλικο-Πνευματικού συστήματος καθώς και του αυτοματισμού.

  Μηχανή Διάτρησης

 • Κατασκευή Υδραυλικού Συστήματος Υποβρύχιου Εκσκαφέα 1
  Κατασκευή Υδραυλικού Συστήματος Υποβρύχιου Εκσκαφέα 1

  Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή του υδραυλικού συστήματος μηχανήματος που σκάβει υποθαλάσσια χαντάκι για εναπόθεση καλωδίων.

  Υποβρύχιος Εκσκαφέας 1

 • Κατασκευή Υδραυλικού Συστήματος Υποβρύχιου Εκσκαφέα 2
  Κατασκευή Υδραυλικού Συστήματος Υποβρύχιου Εκσκαφέα 2

  Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή του υδραυλικού συστήματος μηχανήματος που σκάβει υποθαλάσσια χαντάκι για εναπόθεση καλωδίων.

  Υποβρύχιος Εκσκαφέας 2

 • Τοποθέτηση μετρητών σε μειωτήρες για ρύθμιση ακριβείας σε αλλαγές προϊόντων 1
  Τοποθέτηση μετρητών σε μειωτήρες για ρύθμιση ακριβείας σε αλλαγές προϊόντων 1

  Με την τοποθέτηση μετρητών δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης με ακρίβεια της ταχύτητας περιστροφής των μειωτήρων βοηθώντας τους χειριστές να μειώνουν το χρόνο αλλαγών μεταξύ διαφορετικών προϊόντων.

  Μετρητές

 • Τοποθέτηση μετρητών σε μειωτήρες για ρύθμιση ακριβείας σε αλλαγές προϊόντων 2
  Τοποθέτηση μετρητών σε μειωτήρες για ρύθμιση ακριβείας σε αλλαγές προϊόντων 2

  Με την τοποθέτηση μετρητών δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης με ακρίβεια της ταχύτητας περιστροφής των μειωτήρων βοηθώντας τους χειριστές να μειώνουν το χρόνο αλλαγών μεταξύ διαφορετικών προϊόντων.

  Μετρητές

 • Κατασκευή Συσκευής Ιδιοδεκτικότητας 1
  Κατασκευή Συσκευής Ιδιοδεκτικότητας 1

  Η συσκευή κατασκευάστηκε από την εταιρεία μας εξ' ολοκλήρου και χρησιμοποιείται απο φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης και κέντρα αξιολόγησης.

  Συσκευή Ιδιοδεκτικότητας

 • Κατασκευή Συσκευής Ιδιοδεκτικότητας 2
  Κατασκευή Συσκευής Ιδιοδεκτικότητας 2

  Η συσκευή κατασκευάστηκε από την εταιρεία μας εξ' ολοκλήρου και χρησιμοποιείται απο φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης και κέντρα αξιολόγησης.

  Συσκευή Ιδιοδεκτικότητας